2 cigar Churchill Purisco Azul. Size 52 x 175 mm

2 cigar Gordo Colinas. Size 62 x 127 mm

2 cigar Torpedo Cumbres. Size 52 x 150 mm

2 cigar Torpedo Kalavera Pink. Size 60 x 150 mm

2 cigar Special Maduro Kalavera Blue. Size 60 x 150 mm

2 cigar Doble Robusto Kalavera Black. Size 62 x 150 mm

2 cigar Gordito Kalavera Yellow. Size 56 x 130 mm

2 cigar Robusto Eureka. Size 50 x 127 mm

 

Wrapper: Costa Rica

Binder: Costa Rica

Filler: Costa Rica

 

Sample pack 2x8

$85.70Price